۳دلیل کاهش فروش گونی صادراتی به ارمنستان در سال ۱۴۰۰

۳دلیل کاهش فروش گونی صادراتی به ارمنستان در سال ۱۴۰۰

سه گونی جهت صادرات بسیاری از محصولات غذایی و شیمیایی کاربرد دارد . فروش گونی صادراتی در تبریز ، اصفهان ، تهران ، کرج و اهواز و دیگر شهرها به قیمت درب کارخانه انجام می شود.

- مطالب علمی