کیفیت برتر

خوش آمدید

به سایت ما خوش آمدید

به سایت ما خوش آمدید

انواع کیسه های کنفی

به سایت زاکری خوش آمدید

درباره ما

به سایت زاکری خوش آمدید

شرکت پلی رامین در سال 1375 تاسیس گردید. این کارخانه کار خود را با دستگاههای 4شاتل آغاز نموده و طی چند سال با دستگاههای 6شاتل، استالینگر و هنگلی تجهیز و به روز رسانی گردید. در حال حاضر کارخانه پلی رامین دارای 3 دستگاه اکسترودر با توان تولید 600 کیلو نخ در ساعت برای هر دستگاه و جمعا 1800 کیلو نخ در ساعت می باشد.

گونی ساده

سبک ارزان مقاوم

گونی ساختمانی

ساده ضدآفتاب ضد آب

گونی کنفی

گونی کنفی

گونی کامپوزیتی

گونی کامپوزیتی

shiraz
03145643055 03145644500 09130176524

shiraz
09101001990 02136616703 02136617334
shiraz
09102101126 02133904782 02133909846
shiraz
09172225791 07132221754 07132225791